VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L. és una companyia compromesa amb la societat, els seus treballadors i el medi ambient. Per plasmar aquests compromisos i establir mesures per assegurar-ne el seu compliment, VALVI ha elaborat un Programa de Compliment Normatiu o Compliance, que no només materialitza els Principis Corporatius que des de sempre han regit l’activitat de l’empresa, sinó que, a més, en determina també el Codi de Conducta. Així doncs, amb la creació d’aquest Programa de Compliance, s’aconsegueix la consecució de, principalment, dos objectius; per una banda, es protegeix a VALVI de la responsabilitat civil, administrativa i sobretot penal en que pot incórrer en cas d’incompliment de les normes que li són aplicables, tal i com determina, des de l’any 2010, l’article 31 bis i següents del Codi Penal. Per altra banda, el Programa de Compliment comporta una millora de les condicions laborals, que, en definitiva, redunda en benefici del conjunt de l’empresa i tothom que la integra.

 

PRINCIPIS CORPORATIUS

L’activitat de VALVI es basa, en tot moment, en el respecte i la promoció dels següents Principis Corporatius:

 • Diversitat i globalitat: respecte per la diversitat i rebuig de qualsevol classe de discriminació per raó de raça, origen ètnic, nacionalitat, creences religioses, ideologia, sexe o edat.
 • Sostenibilitat i protecció del medi ambient: ús eficient dels recursos i estricte compliment de la normativa mediambiental.
 • Ètica i respecte a la legalitat vigent: ètica empresarial i respecte de la normativa vigent.
 • No corrupció: VALVI rebutja qualsevol avantatge econòmic o comercial si ha estat obtingut amb pràctiques corruptes. No s’hi val el benefici a qualsevol preu.
 • Competència lliure, lleial i justa: compliment de les lleis de mercat per fonamentar la lliure competència, que redunda en benefici dels consumidors.
 • Seguretat i salut en el treball: condicions de treball òptimes, en compliment de la normativa laboral vigent, i protecció dels treballadors.
 • Confidencialitat: tractament confidencial i respectuós tant de la informació relativa a clients com de la relativa a competidors.
 • Compromís amb una fiscalitat responsable: compliment estricte de les obligacions fiscals i tributàries de VALVI.

   

CODI ÈTIC

Conté les normes i estàndards ètics, d’obligatori compliment per tots els treballadors/es. Es basa en tres pilars fonamentals:

 • Respecte en el lloc de treball: inclou el respecte a la diversitat, el rebuig a tota classe d’assetjament i la garantia d’un lloc de treball de salut i seguretat òptims, que s’aconsegueix per part de l’empresa i de tots i cada un dels seus treballadors/es.
 • Integritat en el mercat: inclou la comercialització responsable, el tractament respectuós i equitatiu de tots els clients, les interaccions comercials amb altres agents en compliment dels principis ètics bàsics, respecte de les lleis antimonopoli i de defensa de la competència que són aplicables.
 • Ètica en les activitats comercials: inclou la presa de decisions comercials responsables, de manera ètica, per tal d’evitar conflictes d’interessos, la lluita contra la corrupció, el suborn, el frau i el blanqueig de capitals, així com la utilització responsable del correu electrònic i altres sistemes de comunicació de l’empresa.

A més, el Codi Ètic de VALVI es complementa amb 5 protocols específics:

 1. Protocol contra l’assetjament en el treball
 2. Protocol contra el blanqueig de capitals
 3. Pla d’igualtat
 4. Protocol intern de regals
 5. Protocol d’ús de noves tecnologies

Tot i els recursos i esforços que empra VALVI per prevenir i, en cas de que tinguin lloc, actuar, contra les infraccions del Codi de Conducta de l’empresa i de la normativa penal vigent, pot donar-se el cas que alguna conducta il·lícita no sigui detectada. En aquest cas, si qualsevol treballador/a o persona vinculada a l’empresa en té coneixement, pot comunicar-ho  a través del Canal Intern de Denúncia, que és gestionat pel Compliance Officer. La denúncia s’ha de dirigir a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En tot cas es garanteix la màxima confidencialitat pel denunciant.

 

 Empresa

 Document (Descàrrega/Visualització)  Actualitzat 
 VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L.   Política de funcionament del Canal Etic de VALVI.pdf   28/03/23
 MISERVI DE SUPERMERCATS, S.L.   Política de funcionament del Canal Etic de MISERVI.pdf   28/03/23

 

VALVI està fermament compromesa amb el respecte als principis ètics, el compliment de la normativa vigent i la creació d’un espai de treball on es fomenten les aptituds i qualitats de cada treballador/a, respectant en tot moment la diversitat.