GIRONA

El Grup Valvi ha contractat 280 persones per a l’estiu.