Càritas Catalunya rep 11.276 euros dels clients i les clientes dels supermercats adherits al Club Valvi

Més de 600 famílies en situació de vulnerabilitat rebran ajuda gràcies a aquesta aportació

Els clients i les clientes dels supermercats adherits al Club Valvi han donat 11.276 euros a Càritas Catalunya mitjançant el cèntim solidari. A través d’aquest mecanisme de recaptació, que permet fer una petita aportació solidària cada vegada que s’utilitza la targeta com a mitjà de pagament, Càritas Catalunya podrà donar suport a famílies en risc de pobresa i d’exclusió social.

La desigualtat avança entre els infants i joves més exposats. Per desgràcia, els patrons de desigualtat es reprodueixen generació rere generació. Els menors que viuen en famílies en situació de pobresa tenen una probabilitat més alta de patir situacions d’exclusió i/o privacions materials un cop són adults. A través d’aquest projecte es pretén actuar contra la transmissió intergeneracional de la pobresa.