Càritas Catalunya és la propera entitat beneficiària del cèntim solidari del Club Valvi