Gràcies a vosaltres!

La Fundació SER.GI ha rebut 9.262,49€ de la última campanya del cèntim solidari a tots els supermercats adherits al Club Valvi. Aquesta donació anirà destinada a ajudar a dones supervivents de violència de gènere a refer la seva vida de manera autònoma i independent. 

D’altra banda, la Fundació ARED ha rebut 4.422€. Aquests diners aniran destinats a la integració social i laboral de dones en risc d’exclusió social.